bg

Информация

Прием в болницата

Какво е необходимо да носите със себе си при постъпване в болницата:

ДОКУМЕНТИ:
- Направление за хоспитализация - важно е да проверите дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.
- Лична карта.
- Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.
- Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).
- Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
- Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.
- Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.

ЛИЧНИ ВЕЩИ:
Тоалетни принадлежности, хавлиена кърпа, пижама, чехли, прибори за бръснене, 2 бутилки минерална вода от 1,5 литра.

В ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕ:
Не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода. АКО СТЕ ДИАБЕТИК, ПРЕДУПРЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ЗА ТОВА!

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:
Ако сте за планов прием е необходимо да се обърнете към обслужващия персонал на регистратурата. Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар - специалист по профила на заболяването ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед и документите за хоспитализация.