bg

Информация

  • Начало /
  • Покриване на разходи за лечение

Покриване на разходи за лечение

МБАЛ ПАРК ХОСПИТАЛ има сключен договор за финансиране на болничното Ви лечение с Националната здравноосигурителна каса. Подробна информация можете да получите на регистратурата и на интернет страницата на болницата.
 

ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ
НЗОК заплаща лечението Ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека, поставени на видно място на регистратурата. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налагада се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден.Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97 и здравно осигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в болницата. Лечението по клинична пътека включва до два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.

 

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН
Ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване, съобразно утвърдения ценоразпис на Болницата.

 

МБАЛ ПАРК ХОСПИТАЛ има утвърден ценоразпис на ваше разположение, с който можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични прцедури, които можете да обсъдите с нашите лекари. 
При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.

ЦЕНОРАЗПИС
Избор на екип КП № 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск    100 лв.
Избор на екип КП № 4 Преждевременно прекъсване на бремеността     350 лв.
Избор на екип  КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани    100 лв.
Избор на екип КП № 160 Нерадикално отстраняване на матката    800 лв.
Избор на екип КП № 161 Радикално отстраняване на женски полови органи    900 лв.
Избор на екип КП № 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи    700 лв.
Избор на екип КП № 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женски полови органи    
  - Конизации    300 лв.
 - Абразио    250 лв.
Избор на екип КП № 164 Корекции на тазова (перинална) статика и/или на незадържане на урината при жената    500 лв.
Избор на екип КП № 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушер-гинекологичен произход    600 лв.
Избор на екип КП № 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената    500 лв.
Избор на екип КП №171  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност    300 лв.
Избор на екип КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност    200 лв.
Избор на екип КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност    300 лв.
Избор на екип КП № 177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност    200 лв.
Избор на екип КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс    200 лв.
Оперативни процедури върху апендикс - лапароскопски    500 лв.
Избор на екип КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома    200 лв.
Избор на екип КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство    100 лв.
Избор на екип КП № 182 Оперативни процедури при хернии    150 лв.
Избор на екип КП № 184 Конвенционална холецистектомия    200 лв.
Избор на екип КП № 185 Лапароскопска холецистектомия     500 лв.
Избор на екип КП №186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища    200 лв.
Избор на екип КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест    300 лв.
Избор на екип КП № 189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност    200 лв.
Избор на екип КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции    100 лв.
Избор на екип КП № 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1    200 лв.
Избор на екип КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия    100 лв.
Избор на екип КП №199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания    100 лв.
Диагностична лапароскопия    500 лв.
"Избор на екип АПр 04 Осигуряване на постоянун достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия"    100 лв.
Избор на лекар за отделение по Хирургия и Гинекология    50 лв.
Самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия без придружител / на ден    Допълнителни условия са - интернет връзка, телевизия, климатик    100 лв.
Допълнително обслужване свързано с престоя в ЛЗ извън осигурените здр. и общи грижи - самостоятелен сестрински пост / на ден    40 лв.
Допълнително обслужване свързано с престоя в ЛЗ извън осигурените здр. и общи грижи - допълнителен помощен персонал / на ден    20 лв.
Допълнително обслужване свързано с престоя в ЛЗ извън осигурените здр. И общи грижи - меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно - диетичен режим / на ден    10 лв.
Консултативен преглед от лекар със специалност     50 лв.
Консултативен преглед от лекар без  специалност    30 лв.
Издаване на преписи от документи /епикриза и др./    5 лв.
Такса болничен престой за пациенти, които не са хоспитализирани по Клинична пътеки или Амбулаторна процедура /не включва скъпоструващи консмутиви/    150 лв.
Придружител  (на вечер)    
-с включен храноден    50 лв.
-без включен храноден    30 лв.
Амбулаторни операции без пролежаване в Лечебното заведение    
-без венозна анестезия    100 лв.
-с венозна анестезия    150 лв.
Лазерна  уретеролитотрипсия –камък до 1,5см    1300 лв.
Лазерна уретеролитотрипсия – камък над 1,5см     1500 лв.
TURP  и  TUTUR -консумативи    1300 лв.
Биопсия на простата с хистология    190 лв.
ESWT при Induratio penis plasticа – за три процедури    600 лв.
ESWT при Еректилна дисфункция – за три процедури    800 лв.
Изследване на PSA    30 лв.
Пациенти за лазерна уретеролитотрипсия след ЕКЛТ    690 лв.
1бр. резекционна бримка за трансуретрална операция    450 лв.
Лапароскопска простатектомия - консумативи    2800 лв.
Лапароскопска нефректомия - консумативи    2800 лв.
Варикоцелектомия(лапароскопска) - консумативи     900 лв.
Лазерна аблация на простата    2800 лв.
Плазмена вапоризация на простата/Лазер    1400 лв.
Поставяне на стент     220 лв.
Подобрени битови условия отделение по Гинекология    150 лв.
Подобрени битови условия отделение по Хирургия    140 лв.
Първична обработка на малка рана    30 лв.
Първична обработка на голяма рана    50 лв.
Обработка и Шев на рана с местна анестезия    60 лв.
Изследване на кръвна захар с глюкомер    5 лв.
Краткотрайна венозна анестезия    50 лв.
Спинална анестезия    50 лв.
Епидурална анестезия    120 лв.
Поставяне  на централен венозен катетър / и консуматив/    70 лв.
Екстракция на кърлеж    30 лв.
Поставяне на ПУК      40 лв.
Венозна инжекция    30 лв.
Мускулна инжекция    20 лв.
Подкожна инжекция    20 лв.
Потребителска такса на ден    5,8 лв.