bg

Информация

Информация

МЦ ПАРКМЕД предлага комплексна извънболнична специализирана медицинска дейност, консултации и прегледи с утвърдени в бранша специалисти, лабораторни изследвания и диагностика.
Пациентите имат достъп до голямо разнообразие от услуги, които включват както конвенционални, така и високотехнологични изследвания и процедури.

Ние прилагаме мултидисциплинарен подход при определяне на най-подходящия индивидуален план за лечение на пациента. Този екипен подход свежда до минимум риска от усложнения и гарантира сигурността на всичките ни  пациенти 

МЦ ПАРКМЕД работи по договор с НЗОК.

Нашите специалисти работят в постоянна и ефективна връзка със структурите на  МБАЛ ПАРК ХОСПИТАЛ

Центърът е оборудван със съвременна апаратура в следните направления:

  • медицинска онкология
  • гастроентерология
  • ревматология
  • обща хирургия
  • ортопедия и травматология
  • гинекология
  • рентгетова диагностика
  • компютърна томография

•    Лаборатория по обща и клинична патология