bg

Образна диагностика

  • Начало /
  • МЦ "Паркмед" /
  • Образна диагностика

Образна диагностика

Образната диагностика на МБАЛ Парк Хоспитал е с предмет на дейност осъществяване на високоспециализирана диагностика на хоспитализирани и амбулаторни пациенти (с направления по Здравна Каса и срещу заплащане).

ОБОРУДВАНЕ И ДЕЙНОСТ

  - Рентгенов апарат за графични и скопични изследвания на фирмата Philips;
  - Мобилна рентгенова уредба за графични изследвания на тежко болни и неподвижни пациенти, в операционни зали и интензивен сектор;
  - Последен модел 16 срезов компютърен аксиален томограф фирмата General Electric;
  - Ехографска уредба.

Тази апаратура позволява да се осъществяват следните дейности:
  - Конвенционални рентгенови изследвания на всички органи и системи;
  - Контрастни рентгенови изследвания на храносмилателна и пикочополова система;
  - Ехография на щитовидна жлеза, млечни жлези, коремни органи, органите в малкия таз;
  - Компютърна томография  на всички органи и системи.

С възможности за постпроцесингова обработка на получените резултати и високоинформативни образи в трите равнини – аксиална, коронарна и сагитална, както и допълнителни мултипланарни реконструкции (3D реконструкция).
Извършват се компютърна томография на глава, синуси, вътрешно ухо, шия, всички отдели на гръбначния стълб, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, пикочо-полова система, опорно-двигателен апарат.
При необходимост се използват висококачествени контрастни материи - венозно, перорално.

Важно за пациента:  За всички изследвания,  които налагат венозно приложение на контрастна материя се изискват актуални лабораторни изследвания (с давност  един месец), показващи  бъбречната функция (креатинин и урея), особено при пациенти над 50 год. възраст и придружаващи заболявания, свързвани  с увреждане бъбречната филтрация (бъбречни заболявания, диабет и др.). Всяка допълнителна информация за състоянието  на пациента (амбулаторен лист, епикризи, минали образни изследвания) спомага  за по - точна оценката  на статуса на пациента, динамиката  на заболяването  или лечението.

Прилаганите методи се основават на основният принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването  до разумния минимум. Ние възприемаме и спазваме строго регламентирани правила и протоколи при изследвания на всеки пациент, особено при деца и жени във фертилна възраст като крайната цел е намаляването на радиационния риск.
Използват се лични предпазни средства (оловни престилки, яки, пелерини), както и софтуер за автоматично събиране и анализ на дозиметрични те данни.

Всяко образно изследване се интерпретира подробно от лекар - специалист по Образна диагностика. Всеки пациент се консултира индивидуално.
Лекарите, работещи в образната диагностика, са признати специалисти с дългогодишен опит и практика. Членове са на най-престижните европейски рентгенологични дружества и ежегодно посещават конгреси и симпозиуми на ECR, ESOR, BCR.