bg

Гинекология

  • Начало /
  • Отделения /
  • Гинекология

Гинекология

Отделението по Гинекология на МБАЛ Парк Хоспитал е с подчертана онкогинекологична насоченост, като се работи цялата гама онкологични оперативни интервенции:

- радикални вулвектомии-безкръвно с биполярна клампа на радионож;

- ингвино-феморални лимфни дисекции по Ducuing-радикално извършвани абластично и с минимална кръвозагуба;

- LOOP ексцизии под колпоскопски контрол по типа на вагинална и цервикална микрохирургия с отлични резултати благодарение на работата с радионож;

- конизации на маточната шийка-студеноножови по модифициран от нас Novak с отлични пластични резултати и бримкови със специални бримки и по LOOP методика. 

При карцином на маточната шийка при нас се прави реален Wertheim-Meigs операция-радикална хистеректомия с малкотазова тотална лимфна дисекция, което е видно от броя отстранявани лимфни възли. Задължително се изпращат и множество резекционни линии, за да се провери дали тумора е отстранен в здраво.

При ендометриален Са, при съответни показания, също се извършва малкотазова лимфна дисекция. При малигнена овариална  патология се оперира максимално радикално, като се извършват и second look интервенции в адекватен на заболяването обем.

Цялата гама доброкачествена гинекологична патология, също се оперира при нас, като при тежки за работа случаи, като цервикални миоми и ретроперитонеални тумори се представят и тунелизират уретерите, което не е проблем за екипа ни, който работи в тези зони от години.

По преценка предварително се стендират уретерите.
Има възможност и за лапароскопски гинекологични интервенции при показания за тях.

Сключен договор с НЗОК за Гинекологично лечение по клинични пътеки.

Отделението  работи в тясна връзка със звената на МЦ "Паркмед“ и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.
 

Екип Специалисти

Д-р Арман Христамян
Лекар, Завеждащ Отделение Акушерство и Гинекология, Онкология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Васил Велевски
Лекар, Акушерство и Гинекология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Станимир Бончев
Лекар, Акушерство и Гинекология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Юммю Коскот
Акушерство и гинекология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Стоянка Георгиева
Акушерство и гинекология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Парк Хоспитал

с.Браниполе, община Родопи, Местност Герена №020Г