bg

Медицинска Онкология

  • Начало /
  • Отделения /
  • Медицинска Онкология

Медицинска Онкология

Отделението по Медицинска онкология е неделима част от структурата на МБАЛ Парк Хоспитал. В него работи професионален екип от онколози - химиотерапевти и високо специалаизиран среден медицински персонал, който прилага лекарствено лечение на рак на млечната жлеза, тумори на уро - гениталния тракт и женските полови органи, рак на белия дроб, дебелото черво, задстомашната жлеза, стомаха, главата и шията, и други локализации.

Лечението на пациентите се извършва по Клинични пътеки и по Амбулаторни процедури, изцяло финансирано от НЗОК.

Отделението по Медицинска онкология работи във взаимодействие с всички останали звена в Болницата и разполага с възможност отлична образна диагностика и изключително широка гама лабораторни изследвания, изпълнявайки лечебно – диагностичния процес в пълен обем. Всичко това гарантира качествено лечение на онкологични заболявания при спокоен болничен престой за нашите пациенти.

Плановете за лечение и наблюдение на всеки пациент се изготвят от мултидисциплинарен екип. Протоколите за лечение се основават на приетите медицински стандарти в Европа и България, с всички съвременни и утвърдени лекарства, базирани на медицината основана на доказателствата.

Онкологичното отделение разполага с дневен стационар за Амбулаторно лечение и болнични стаи с идеални битови условия.  

Екип Специалисти

Д-р Омуртаг Мутафов
Лекар, Завеждащ Отеделение Онкология, Вътрешни болести ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Владимир Канарев
Лекар, Медицинска онкология, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Грета Канарева
Лекар, Медицинска онкология, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Мария Сребрева
Лекар ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Марин Канарев
лекар ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Анелия Петрова
лекар ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Васил Спасов
Лекар ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Парк Хоспитал

с.Браниполе, община Родопи, Местност Герена №020Г