bg

ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК

  • Начало /
  • За Нас /
  • ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК

ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК

 

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

КП № 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск

КП № 3 Оперативни процедури за задържане на бременност

КП № 4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

КП № 4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

КП № 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

КП № 106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години

КП № 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

КП № 115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

КП № 160 Нерадикално отстраняване на матката

КП № 161 Радикално отстраняване на женски полови органи

КП № 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

КП № 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

КП № 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

КП № 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

КП № 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

КП № 169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

КП № 170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

КП № 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс

КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома

КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

КП № 182 Оперативни процедури при хернии

КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

КП № 184 Конвенционална холецистектомия

КП № 185 Лапароскопска холецистектомия

КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

КП № 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

КП № 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит

КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания

КП № 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

КП № 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

КП № 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

КП № 241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

КП № 241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

 АПр № 4 „Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия"

АПр № 6 „Системнолекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания”

АПр № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”

АПр № 8 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия”

АПр № 11 „Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика”

АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

АПр № 24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

АПр № 25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия”

АПр № 26 „Амбулаторни хирургични процедури”

АПр № 33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема”

АПр № 34 „Ендоскпска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт”

АПр № 38.1 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО”